Strona Główna

Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products

logo

Projekt badawczo-innowacyjny (RIA), prowadzony we współpracy wielu podmiotów, koordynowany przez Uniwersytet Unitelma Sapienza, realizowany przez 15 partnerów z 11 państw europejskich – otrzymał trzyletnie finansowanie z programu Horyzont 2020.

Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie w maju 2017 r. realizacji zadań zaplanowanych na trzy lata w ramach projektu STAR-ProBio

STAR-ProBio będzie wspierać Komisję Europejską w działaniach na rzecz pełnego wdrożenia inicjatyw polityki europejskiej, łącznie z Inicjatywą Rynków Pionierskich dla Europy, polityką przemysłową i strategią Europejskiej Biogospodarki.

STAR-ProBio spełni ten zamiar poprzez opracowanie narzędzi do oceny zrównoważonego rozwoju produktów biobazowych oraz przeprowadzenie wiarygodnych studiów przypadków dla produktów biobazowych mających najwyższy udział na obecnym rynku i najwyższy potencjał w kontekście rynków przyszłościowych.

STAR-ProBio łączy metody naukowe oraz inżynieryjne z podejściem opartym o nauki społeczne i humanistyczne, w celu określenia wskazówek do zbudowania wspólnej platformy, zachęcającej do tworzenia przepisów oraz norm wspierających wdrożenie modeli innowacyjnej gospodarki w sektorze produktów biobazowych.
Celem STAR-ProBio jest wypełnienie luk w istniejących strukturach oceny zrównoważonego rozwoju produktów biobazowych, oraz zwiększenie akceptacji tych produktów wśród konsumentów poprzez identyfikację istotnych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w łańcuchach wartości tych produktów.

STAR-ProBio to wielodyscyplinarny projekt, który będzie:

 1. odpowiadać na wyzwania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, wytyczając drogę dla niezwykle potrzebnego przejścia w rozwoju gospodarki zrównoważonej do gospodarki opartej na produktach biobazowych,
 2. promować bardziej skuteczną i zharmonizowaną platformę kształtowania polityki w tym zakresie,
 3. zwiększać rynkowe zapotrzebowanie na produkty biobazowe w kontekście zrównoważonego rozwoju w XXI wieku.

Ogólnym celem projektu jest promowanie bardziej skutecznej i zharmonizowanej platformy kształtowania polityki regulacyjnej, w celu zwiększania rynkowego zapotrzebowania na produkty biobazowe. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki opracowaniu dostosowanego do potrzeb programu zrównoważonego rozwoju, łącznie ze stosownymi standardami, etykietami produktów i certyfikatami.
Integralną częścią projektu STAR-ProBio jest zastosowanie zestawu metod oceniania cyklu życia do pomiaru oddziaływań środowiskowych, techno-ekonomicznych oraz społecznych, oraz do całościowej oceny wejścia na rynek produktów biobazowych. Zaplanowana analiza wybranych studiów przypadków dotycząca materiałów konstrukcyjnych, bio-polimerów oraz wysokowartościowych chemikaliów, oznacza, że wybrana metodyka badań nie będzie ani zbyt rozległa, ani zanadto teoretyczna, a jednocześnie umożliwi porównania z produktami nie wytwarzanymi w oparciu o biosurowce.

Konsorcjum STAR-ProBio tworzą:

 • UNITELMA Sapienza University of Rome, Wydział Prawa i Ekonomii – Włochy (lider konsorcjum)
 • University of York, Wydział Chemii – Wielka Brytania
 • Technische Universität Berlin, Wydział Ekonomii Innowacji – Niemcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Atenach, Wydział Zasobów Naturalnych i Inżynierii Rolniczej – Grecja
 • DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum Gemeinnuetzige GmbH, Systemy Bioenergetyczne – Niemcy
 • SQ Consult B.V. – Holandia
 • Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali (Międzywydziałowe Centrum Badań w Naukach Przyrodnicznych) – Włochy
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych – Polska
 • ChemProf Doradztwo Chemiczne sc – Polska
 • Quantis SARL, Oddział w Lozannie – Szwajcaria
 • Novamont SPA, Planowanie Strategiczne i Komunikacja Korporacyjna – Włochy
 • Naturvardsverket, Dział Oceny – Szwecja
 • Universidad de Santiago de Compostela, Wydział Inżynierii Chemicznej – Hiszpania
 • Europejska Obywatelska Organizacja Normalizacyjna ds. Środowiska (ECOS), zespół ds. normalizacji – Belgia
 • agroVet GmbH, Sustainability & Bioenergy – Austria

STAR-ProBio otrzymuje fiansowanie z programu badawczo-innowacyjnego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 727740, Program roboczy BB-01-2016: Programy zrównoważonego rozwoju biogospodarki.